Game of Wisdom (2022) EP.1-40 (จบ)

Game of Wisdom (2022) EP.1-40 (จบ)

ซับไทย ซีรีย์จบแล้ว | ซีรีย์จีน | ซีรีย์ซับไทย | ดูซีรีย์ออนไลน์

ดูซีรีย์จีน Game of Wisdom (2022) ซับไทย Northern Machinery Corporation กำลังจะล้มละลายเนื่องจากการบริหารงานที่ผิดพลาด Sun He Ping ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกเรียกกลับในกรณีฉุกเฉินเพื่อเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการของ Northern Machinery Plant การทำงานในตลาดต่างประเทศเป็นเวลาหลายปีทำให้ Sun He Ping มีทัศนคติที่มุ่งเน้นตลาด ดังนั้นเขาจึงนำ Northern Machinery Plant เข้าร่วม Hanzhong Group ซึ่งมี Yang Liu เพื่อนร่วมชั้นเก่าของเขาดูแลอยู่ เขาเริ่มแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่กล้าหาญและลึกซึ้งมากมายในบริษัท

Relate